زنبور خور گلو خرمایی

نام انگلیسی : Blue-cheeked Bee-eater

نام فرانسوی : Gupier de Perse

نام علمی (لاتین) : Merops Superciliosus

چطور پیدایش کنیم :

30 سانتی*متر ؛ اندکی بزرگتر از " زنبور خور معمولی " است و به وسیله سطح پشتی ، پایین سینه و شکم سبز یکدست و نداشتن نوار سیاه در پایین گلو از آن مشخص می شود .
گونه های آبی رنگش فقط از فاصله نزدیک قابل تشخیص است .سطح زیرین بالهایش تقریبا خرمایی رنگ و شاهپرهای وسطی دم آن بلندتر از زنبور خور معمولی ست ، رفتارش شبیه به زنبور خور معمولی می باشد

زیستگاه :

دشت های باز ، زمینهای زراعتی و آبیاری شده و تالابها . به طور دسته جمعی در سوراخ دیوار ساحلی رودخانه ها ، تپه ها و گودالها آشیانه می سازد .

پراکندگی :

تابستانها در جنوب ایران ( جزایر قلمرو استان هرمزگان، جزیره فرور بزرگ که در فاصله سی و شش مایلی شهر ابوموسی و در فاصله حدود صد و چهل و یک مایلی از بندرعباس قرار دارد ) زیاد است . زنبور خور گلو خرمایی از جمله پرندگانی است که در شمال ایران به تعداد نسبتا فراوان زادوولد می کند و به صورت مهاجر عبوری ، زیاد دیده می شود .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران