نام انگلیسی : Little Green Bee-eater


نام فرانسوی : Guepier d’Orient

نام علمی (لاتین) : Merops orientalis

چطور پیدایش کنیم :

زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)

زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک) اندازه اش 25 سانتی*متر ( با احتساب پرهای دراز میانی دم ) است و از همه زنبور خورهای ایران کوچکتر است.
توسط پر و بال سبز ، خط چشمی سیاه شناخته می شود .
پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی بلوطی، همانند زنبور خوار گلو خرمایی است.
زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)

زیرگونه cyanophrys که در غرب خاورمیانه دیده می شود (******، شرق و غرب منطقه عربی)، خط چشمی آبی تیره، طوق سیاه در سینه و گلوی آبی مایل به سبز دارد.
تارک آن گاهی اثری از رنگ نارنجی دارد و زیر بالهایش مسی رنگ است . کمتر از سایر زنبور خورها اجتماعی ست و گاهی جفت جفت دیده می شوند.
زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)

صدای پرنده:

صدای زنبور خوار سبز (کوچک) در پرواز شبیه "ته ری ت- ته ری ت - treet-treet" یا به صورت "پریت - prit" است.

زیستگاه :

درخت زارها ، زمینهای کشاورزی، بیشه های گز ، باغها و امثال آن در نقاط خشک .
زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)

پراکندگی :

زنبور خور کوچک از جمله پرندگان بومی در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران فراوان است!
زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)

حفاظت:


هنوزبرنامه حفاظتی خاصی برای زنبور خوار سبز (کوچک) در نظر گرفته نشده است.
زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)