ماهی خورک ابلغ


نام انگلیسی : Pied Kingfisher

نام فرانسوی : Martin-Pecheur Pie

نام علمی (لاتین) : Ceryle Rudis


چطور پیدایش کنیم :


26 سانتی*متر ؛ به آسانی به وسیله پروبال سیاه و سفید ، کاکل افشان و منقار بزرگش شناخته می شود .

پرنده نر دو نوار سینه ای سیاه و پرنده ماده فقط یک نوار روی سینه دارد .

در بالای سطح آب بالبازروی و درجا بال زنی می کند و به قصد گرفتن ماهی با سر به درون آب شیرجه می رود .زیستگاه :


مناطق باز در حوالی رودخانه ها ، تالابها ، مردابها و خورها .

هم در آب شیرین و هم در آب شور ماهی می گیرد .

در سوراخ دیوار ساحلی رودخانه ، تپه های ماسه ای و امثال آن آشیانه می سازدپراکندگی :


ماهی خورک ابلق از جمله پرندگان بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .


منبع: وبسایت پرندگان ایران