ماهی خورک کوچک

نام انگلیسی : Kingfisher

نام فرانسوی : Martin-Pecheur d’Europe

نام علمی (لاتین) : Alcedo Atthis

چطور پیدایش کنیم :


16 سانتی*متر ؛ نر و ماده همشکل . تشخیص این پرنده آسان است .

سطح پشتی آن به رنگ ابی و سیز زمردی درخشان ، با گلو و لکه گردنی سفید ، گونه ها و سطح شکمی آن بلوطی ، منقارش دراز و خنجر شکل است .

سر بزرگ ، بالها و دم کوتاه و پاهای کوچکی به رنگ قرمز روشن دارد .

هشیارانه در نقطه ای می نشیند و مرتب سر و دم خود را بالا و پایین می کند و بعد به دنبال ماهی های کوچک و یا حشرات به درون آب شیرجه می رود .

گاهی قبل از شیرجه رفتن ، درجا بال می زند .

پروازش خیلی سریع است و معمولا مستقیم و در ارتفاع کم پرواز می کند .

این پرنده تک*زی است .زیستگاه :


جویبارها ، رودخانه ها ، کانالهای آب و دریاچه ها .

در زمستان همچنین در ساحل دریا و ماندابهای حاصل از جز و مد دیده می شود .

در سوراخ هایی که در دیوار ساحلی ایجاد می کند و گاهی دور از آب آشیانه می شازد .پراکندگی :


ماهی خورک کوچک از جمله پرندگان بومی ایران و از پراکندگی فراوانی برخوردار است .