دلیجه کوچک

نام انگلیسی : Lesser kestrel

نام فرانسوی : Faucon crecerellette

لاتین : Falco Naumanni

دلیجه کوچک جنس ماده
چطور پیدایش کنیم:

اندازه این پرنده 27-33 سانتی*متر است و طول بالهای باز آن 63-72 سانتی متر می شود ؛ این پرنده شبیه دلیجه ولی کوچکتر و رنگش روشن*تر است، دم و بالهایش نیز کوتاهتر از دلیجه است. رفتار جسورانه*تر ، سر و صدای زیادتر و آشیانه ساختن دسته*جمعی ، آن را از دلیجه متمایز می سازد . پرواز آن نرم*تر از پرواز دلیجه و دمش باریک*تر است ( بخصوص در قاعده ) . به ندرت درجا بال*می زند ، ولی اغلب بالباز روی می کند ، پرنده نــر در سطح پشتی به رنگ بلوطی خوشرنگ ، بدون خال و لکه و سر و دم آن آبی*تر از دلیجه نــر است . ماده و نابالغ این پرنده ، شباهت بیستری به ماده و نابالغ دلیجه دارند . در حال پرواز سطح زیرین بال*ها و دم خیلی کمرنگ است ، با لبه سیاه و در سطح پشتی لکه کبود*رنگ بزرگ روی شاهپرهای ثانوی بال دیده می شود . دلیجه کوچک ناخن*هایش سفید است ( نام قدیمی : دلیجه ناخن سفید ) ولی ناخن*های دلیجه سیاه می باشد ( نام قدیمی : دلیجه ناخن سیاه ) . دلیجه کوچک معمولا از حشرات در حال پرواز تغذیه می کند.
دلیجه کوچک جنس نر

زیستگاه :

اغلب در ساختمان*های متروک ، دره*های تنگ و سنگی، شکاف درختان و امثال آن دیده می شود . ولی معمولا در فضاهای باز به شکار می پردازد . به صورت دسته*جمعی در سوراخ دیوار*های بلند ، پشت بام*ها و شکاف صخره*ها همراه با کبوترها و گنجشک*ها ، لانه*سازی و زادوولد می کند .
در فصل تولید مثل بین 3-6 تخم می گذارد. ماننده سایر شاهین ها آشیانه دلیجه کوچک هیچگونه ساختاری ندارد و فقط شکاف ها را برای آشیانه بر می گزیند بدون اینکه عملیات ساختمانی روی آن انجام دهد.

دلیجه کوچک جنس نر

صدای پرنده:


برخلاف دلیجه که kee-kee-kee. صدای دلیجه کوچک به این صورت است: chay-chay-chay


پراکندگی :


دلیجه کوچک از جمله پرندگانی ست که تابستان*ها از پراکندگی فراوانی برخوردار بوده و اما در حال حاضر اطلاع دقیقی از وضعیت تعداد و پراکندگی این پرنده با شکوه در دست نیست.
اما علاقمندان می تواند تعدادی از این پرنده را در این فصل در پارک نیاوران تهران مشاهده کنند.

دلیجه کوچک جنس نر