عقاب پرپا

نام انگلیسی : Booted Eagle


نام فرانسوی : Aigle Botteنام علمی (لاتین) : Hieraaetus pennatusچطور پیدایش کنیم :


45 تا 52 سانتی*متر ؛ عقاب پرپا عقابی است به اندازه سارگپه ولی با دمی درازتر . معمولا به دوشکل کمرنگ و تیره*رنگ دیده می شوند ، شکل کمرنگ آن فراوان*تر است ، سطح شکمی سفید ، شاهپرهای بال تیره*رنگ و دمی به رنگ نخودی مایل به دارچینی یکدست دارد که نسبتا بلند و در انتها مربع شکل است . در سطح پشتی ، بدن و پوشپرهای بال نخودی و شاهپرهای بال پرنگ*تر است . شکل تیره ان کمتر مشخص است و پرو بالش بطور کلی قهوه*ای خیلی پررنگ و یکدست می باشد ، دمش کمرنگ*تر است . عقاب پرپا در حالی که بال*ها را افقی و کمی به جلو نگاهداشته است اوج می گیرد و تندتر از سارگپه*ها بال می زند . پروازش زیبا و سریع*تر از آنها است و اغلب با حرکت مارپیچ از لابلای درخت*ها می گذرد ، از پرندگان و جانوران کوچک تغذیه می کند .!زیستگاه :


جنگل*ها . معمولا در نزدیکی نقاط باز و کم درخت جنگل زندگی می کند که برای شکار مناسب است .

به ندرت در نقاط بی*درخت دیده می شود ، روی درخت*های بلند آشیانه می سازد .!
پراکندگی :


عقاب پرپا بومی شمال ایران است و تابستان*ها در این ناحیه زادوولد می کند ، تعداد محدودی از این پرنده زیبا را می توان در این ناحیه از ایران مشاهده کرد ، به صورت مهاجر عبوری نیز دیده شده است ، گزارشی مبنی بر زاد و ولد این پرنده در فارس در دست است .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران