عقاب دو برادر


نام انگلیسی : Bonelli’s Eagle

نام فرانسوی : Aigle de Bonelli

نام علمی (لاتین) : Hieraatus fasciatusچطور پیدایش کنیم :65 تا 72 سانتی*متر ؛ سطح پشتی عقاب دو برادر قهوه*ای پررنگ ، نوک بال*هایش تقریبا سیاه و پس گردنش کمرنگ*تر است و معمولا یک لکه بزرگ تقریبا سفید روی پشتش دیده می شود . دمی نسبتا دراز با شش نوار عرضی کمرنگ و یک نوار انتهائی پهن و تیره دارد . پرنده بالغ در حال پرواز به*وسیله سطح شکمی براق یا کرم رنگ و رگه*رگه و بال*های دراز ، باریک و تیره*رنگش از تمام عقاب*های دیگر تشخیص داده می شود . پرنده نابالغ سر اخرائی رنگ ، سطح شکمی قهوه*ای مایل به خرمائی با رگه*های پررنگ و دمی با نوارهای عرضی نزدیک بهم دارد . پرنده*های دو ساله تقریبا قهوه*ای یکدست هستند و با وجود اینکه سطح شکمی آنها رنگ خرمائی را از دست می دهد ولی کاملا سفید نمی شود و روی*هم*رفته تشخیص آنها دشوار است . عقاب دو برادر پرنده*ای است مهاجم و اغلب پستانداران نظیر خرگوش و پرندگان را شکار می کند ، در پرواز فوق*العاده سریع و چالاک است و مانند شاهین بر سر طعمه فرود می آید . !
زیستگاه :


در مناطق کوهستانی پر*صخره و به ندرت در ارتفاعات زیاد دیده می شود ، در زمستان به دشت و بیابان کوچ می کند . روی صخره*های پرشیب پرتگاه*ها و گاهی روی درخت آشیانه می سازد .!
پراکندگی :


عقاب دوبرادر پرنده*ای است بومی ایران و در گذشته نسبتا فراوان بوده است و در حال حاضر آمار و اطلاع دقیقی از تعداد و پراکندگی صحیح این پرنده ایرانی در دست نیست .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران