عقاب دشتی - عقاب خاکی


نام انگلیسی : Tawny Eagle

نام فرانسوی : Aigle ravisseur

نام علمی (لاتین) : Aquila rapax


چطور پیدایش کنیم :


65 تا 77 سانتی*متر ؛ عقاب دشتی بالغ تقریبا به طور یکدست قهوه*ای پررنگ است و روی دم گرد و کوتاهش نوار*های عرضی خاکستری نامشخص دارد . به سادگی با عقاب جنگلی بالغ اشتباه می شود ولی عقاب دشتی اغلب یک لکه زرد مایل به اخرائی در پس گردن دارد و هیچگاه سفیدی روی پوشپرهای دم را که در بعضی از عقاب های جنگلی ( نه همه آنها ) دیده می شود ندارد . پرنده نابالغ به رنگ شیرقهوه است با شاهپرهای نخستین تقریبا سیاه و در پرواز دو خط بالی کمرنگ نشان می دهد . حرکات عقاب دشتی خیلی کند است و اغلب به مدت طولانی روی زمین می نشیند ، معمولا نزدیک به زمین پرواز می کند و به ندرت اوج می گیرد . در حال بالباز اوج*گیری بالهایش را اندکی به پایین خم می کند . از پستانداران خیلی کوچک ، مارها ، قورباغه*ها و از لاشه حیوانات تغذیه می کند . پرنده بالغ به وسیله اندازه کوچکتر ، سر و منقار کوچکتر ، دم کوچک*تر با نوارهای عرضی خیلی کمرنگ و بدون نوار انتهائی پهن تیره ، از عقاب طلایی تشخیص داده می شود و تفاوتش با عقاب شاهی در تارک تیره*رنگ و جثه کوچکتر آن است . !
زیستگاه :


استپ*ها و دشت*های وسیع پر بوته ولی بی درخت . روی زمین و تپه*های کوچک آشیانه می سازد .!
پراکندگی :


عقاب دشتی از جمله پرندگان بومی و کمیاب ایران است و نیز به صورت مهاجر عبوری دیده می شود .

به طور کلی عقاب دشتی بومی جنوب شرقی ایران است .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران