عقاب جنگلی - عقاب خالدار کوچک


نام انگلیسی : Lesser Spotted Eagle

نام فرانسوی : Aigle pomarin

نام علمی (لاتین) : Aquila pomarinaچطور پیدایش کنیم :


60 تا 65 سانتی*متر ؛ عقاب جنگلی خیلی شبیه عقاب تالابی ست ولی اندکی کوچکتر است ، اغلب در ناحیه تارک و پوشپرهای بال اندکی کمرنگ*تر می باشد . پوشپرهای روی دمش ممکن است لکه*های سفید داشته باشد . سطح پشتی پرنده نابالغ ، لکه*های سفید کوچکتر و کمتری از سطح پشتی نابالغ عقاب تالابی دارد و معمولا یک لکه بزرگ اخرائی در پس گردن آن دیده می شود . در پرواز به وسیله قاعده باریک دم ، یال*های باریک و اندکی جلو آمده و شش شاهپر نخستین واضح ، می نوان آن را تشخیص داد . نظیر عقاب تالابی ، هنگام بالبازروی سر بالهایش را رو به پایین نگاهمیدارد و گاهگاهی درجا بال می زند .
زیستگاه :


اغلب نزدیک آب زندگی می کند ( ولی نه به اندازه عقاب تالابی )

بیشتر در مناطق پردرخت و دور افتاده با فضاهای باز دیده می شود .

عقاب جنگلی آشیانه خود را روی درخت می سازد .!
پراکندگی :


عقاب جنگلی از جمله پرندگانی*ست که تابستان*ها در ناحیه دریای خزر نسبتا فراوان بوده است ، اغلب به صورت مهاجر عبوری در شمال غرب ایران دیده می شود و اما در حال حاضر عقاب جنگلی از جمله شکاری*های کمیاب ایران محسوب می شود .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران