پیغوی کوچک

نام انگلیسی : Shikra

نام فرانسوی : Epervier shikra

نام لاتین : Accipiter badius
چطور پیدایش کنیم:

پیغوی کوچک، یکی از کوچکترین پرنده های شکاری و از خانواده قوش ها است. نر و ماده آن شبیه به هم هستند اما جنس ماده بزرگتر است، اندازه جنس نر 29 سانتی*متر ، و ماده آن 33 سانتی*متر ؛ پرنده نر خیلی شبیه نر پیغو ، ولی کوچکتر و رنگ خاکستری سطح پشتی آن کمرنگ*تر است. بالهای کوتاه و دمی بلند دارد. طرفین سر و گردنش خاکستری کمرنگ است و گاهی در ناحیه گردنش طوق مشخص و کمرنگی مشاهده می شود . چهار یا پنج نوار پهن قهوه*ای رنگ دارد که این نوارها روی شاهپرهای وسطی دم امتداد پیدا نمی کند . چانه و گلویش سفید یا نخودی است و معمولا اثری از رنگ خاکستری دارد . سطح شکمی آن خرمایی رنگ است و روی*هم*رفته کمرنگ*تر از سطح شکمی سایر پیغوها می باشد . پرنده ماده در سطح پشتی قهوه*ای*تر است و روی شاهپرهای وسطی دم آن اثری از راهراه عرضی مشاهده می شود . مانند سایر پرنده های شکاری شکار می کند، بطور غافلگیرانه از روی درختی که خود را روی آن پنهان کرده به سرعت به سمت طعمه حمله ور می شود.
زیستگاه :

جنگل*های تنک و زمین های زراعتی با درخت*های پراکنده را ترجیح می دهد و معمولا در جنگل*های انبوه و یا مناطق باز و بیابانی دیده نمی شود . پیغوی کوچک روی درخت آشیانه می سازد . هر سال یک آشیانه جدید می سازد.
پیغوی کوچک


صدای پرنده:

پیغوی کوچک صدای بسیار واضح و مشخصی دارد که می گوید : "پیغو... پیغو..."
پراکندگی :

به*طور کلی پیغوی کوچک در گذشته نچندان دور و در فصل تابستان* نسبتا فراوان بوده است . و اما در حال حاضر از پراکندگی چندانی برخوردار نیست ، پرنده*ای است نادر ، اما هنوز هم تعداد قابل توجه*ای از آنها را می توان در شمال شرقی تا شمال غربی ایران در حوالی سرخس و استان خراسان تا ناحیه خزری و یا آنکه در استان سیستان مشاهده کرد .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران