طرلان


نام انگلیسی : Goshawk

نام فرانسوی : Autour des palombes

نام علمی (لاتین) : Accipiter gentilisمشخصات :48 تا 60 سانتی*متر ؛ طرلان ماده خیلی بزرگتر از طرلان نــر است . این پرنده به*طور کلی شبیه به یک قرقی ماده خیلی بزرگ به*نظر می رسد ، با این تفاوت که قاعده بال*هایش پهن است و در موارد عادی نوک*تیز بنظر می آید ، جز درهنگام بالباز اوج*گیری سطح پشتی تیره*رنگ دارد و در بالای چشمش نوار سفید ممتدی دیده می شود . سطح شکمی تقریبا سفید با راه*راه عرضی قهوه*ای پررنگ نزدیک بهم و پوشپرهای زیر دمی سفید و مشخصی دارد . پرنده نابالغ در سطح پشتی کمرنگ*تر است و سطح شکمی آن نخودی رنگ می باشد ، با لکه*های قهوه*ای پررنگ و قطره*ای شکل . این شکاری زیبا ، پرندگان را تعقیب می کند و در این حالت با نهایت چابکی و سرعت از لابلای درختان می گذرد . به دنبال شکار سریع و در ارتفاع کم پرواز می کند و در این حالت پروازش شامل چند مرتبه بال زدن سریع و بالبازروی*های طولانی است ( رجوع شود به قرقی ماده )
زیستگاه :


نواحی پر درخت و جنگلی چه در دشت و چه در کوهستان ، اغلب در نزدیکی فضاهای باز . در نقاط دور افتاده جنگل برای خود آشیانه بزرگی می سازد ، گاهی نیز از آشیانه متروک پرندگان دیگر استفاده می کند .
پراکندگی :

طرلان پرنده*ای است بومی ایران و از پراکندگی نسبتا کمی در ایران برخوردار است . به تعداد کم در شمال ایران ( استان گیلان ، گستان و مازندران ) دیده می شود ، پرنده*ای است زمستان گذر و احتمال آن می رود که در استان مازنداران زادوولد کند ، به*طور اتفاقی زمستان*ها در فارس و بلوچستان دیده شده است .
منبع: وبسایت پرندگان ایران