پیغو


نام انگلیسی : Levant Sparrow Hawk

نام فرانسوی : Epervier a pieds courts

نام علمی (لاتین) : Accipiter brevipesمشخصات :32 تا 37 سانتی*متر ؛ ماده این پرنده را غالبا به دشواری می توان از ماده قرقی تشخیص داد ، ولی پرنده نــر کاملا مشخص است . در هر دو جنس سطح زیرین بال*ها سفید ، نوک بال*ها سیاه و چشم*ها به رنگ قهوه*ای مایل به قرمز است ( نه زرد ) . بال*های این پرنده از بال*های قرقی درازتر است ، پرنده نــر بزرگتر از نــر قرقی است و پس گردنش ، پشت و سطح پشتی بال*های آن خاکستری مایل به آبی روشن می باشد . سطح شکمی در مواردی تقریبا سفید ولی در پهلوها و نزدیک به بُن بال*ها نخودی رنگ است که با سفیدی سطح زیرین بال*ها تضاد خاصی دارد . گونه*هایش خاکستری*تر ( نه خرمائی ) و طرفین گردنش نخودی رنگ است . پرنده ماده در سطح پشتی خاکستری*تر از ماده قرقی است و روی گلو خال*های قهوه*ای رنگ دارد . در پرنده نابالغ سطح شکمی سفید خالص است با لکه*های بزرگ قهوه*ای ( رجوع شود به پیغوی کوچک )
زیستگاه :

زیستگاه پیغو تقریبا شبیه به قرقی است ، گرچه بیشتر در فضای باز و در جنگل*های برگ*ریز دیده می شود
پراکندگی :


پیغو پرنده*ای است کمیاب و از پراکندگی کمی برخوردار است ، تابستان*ها به تعدا خیلی کم در شمال و غرب ایران به*سر می برد و به صورت مهاجر عبوری از این مناطق عبور می کند ، این پرنده در بلوچستان نیز دیده شده است .منبع: وبسایت پرندگان ایران