قرقی

نام انگلیسی : Sparrow hawk

نام فرانسوی : Epervier d’Europe

نام علمی (لاتین) : Accipiter nisusمشخصات :


نــر 27 سانتی*متر ، ماده 37 سانتی*متر ؛ پرنده ماده خیلی بزرگتر از پرنده نــر است . از پرندگان شکاری دیگر به وسیله بال*های کوتاه و گرد و دم دراز مشخص می شود ، پرنده بالغ سطح شکمی با را*هراه عرضی نزدیک بهم و پاهای دراز زرد رنگ دارد . سطح پشتی پرنده نــر خاکستری پررنگ و گونه*هایش خرمایی است و در پس گردنش لکه سفیدی دیده می شود . سطح شکمی*اش دارای راه*راه عرضی باریک قهوه*ای مایل به قرمز است و دمش به*طور مشخص نوارهای عرضی خاکستری و قهوه*ای پررنگ دارد . سطح پشتی پرنده ماده قهوه*ای مایل به سیاه است و نوار ابروئی ممتد و سفیدی دارد . سطح شکمی تقریبا سفید و دارای راهراه عرضی باریک قهوه*ای پررنگ است . پرنده ماده شبیه طرلان می باشد ، با این تفاوت که طرلان بزرگتر ، دمش نسبتا کوتاه*تر و پوشپرهای زیر دمی سفید دارد . پرنده نابالغ شبیه ماده ولی قهوه*ای رنگ است و در سطح شکمی راهراه واضح*تر و نامنظمی دارد . این پرنده هنگام شکار بالای پرچین*ها ، حصارها و یا بین درخت*ها گشت می زند و با حرکتی سریع به پرندگان و حیوانات دیگر حمله می کند . پرواز عادی قرقی شامل چند بال زدن سریع در فاصله بالبازرویهای طولانی است . ( رجوع شود به پیغو و پیغوی کوچک )
زیستگاه *:


زیستگاه قرقی ، بیشتر در نواحی پر درخت است و معمولا در جنگل*ها و گاهی در بوته*های بلند یا در بیشه*ها آشیانه می سازد . زمستان ها در فضای باز و یا کم درخت نیز دیده می شود .
پراکندگی :قرقی پرنده*ای است بومی و نیمه مهاجر، در گذشته نچندان دور از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده است و اما در حال حاضر از جمله پرندگان کمیاب محسوب می شود .


منبع: وبسایت پرندگان ایران