نام متداول: ( Tropheus annectens (Lumbye


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12 / 10 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ کمترین حجم تانک 350 لیتر / بسیار مستعد بیماریهای گوارشی آنهم بعلت تغذیه. /

نکته مهم:تمام گونه هاییکه به معرفی آنها پرداخته میشود گونه های اصلی هستند که گونه ها و زیر شاخه های همنام و همشکلی دارند و در اکثر مواقع حتی در رنگ تفاوت زیادی میتوانند داشته باشند. واین تغییر رنگ بخاطر محل زندگی آنها میباشد که در شرق یا غرب و جهات دیگر دریاچه تانگانیکا میباشد.

منابع:
Tlamovec Tropheus annectens ´Lumbye´ - Tropheus annectens ´Lumbye´ - Atlas akvarijních ryb
Species Profiles -- Cichlid-Forum

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت
parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.