نام متداول: ( Tropheus annectens (Karilani
در برخی منابع: Tropheus brichardi "Karilani


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12 - 13 / 10 -11 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:

باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ کمترین حجم تانک 250 لیتر / از نگهداری با گونه های دیگر تروفئوس بخصوص موریها بعلت پیدایش گونه های جدید و مغلوب خودداری شود / بسیار مستعد بیماریهای گوارشی آنهم بعلت تغذیه /

نرها بیشتر برنگ سبز ,قهوه ای یا شکلاتی و ماده ها و نوجوانان(بالغ نشده) با راه راه هایی تیره در زمینه بژ یا زرد دیده میشوند./

نکته مهم:تمام گونه هاییکه به معرفی آنها پرداخته میشود گونه های اصلی هستند که گونه ها و زیر شاخه های همنام و همشکلی دارند و در اکثر مواقع حتی در رنگ تفاوت زیادی میتوانند داشته باشند. واین تغییر رنگ بخاطر محل زندگی آنها میباشد که در شرق یا غرب و جهات دیگر دریاچه تانگانیکا میباشد.جنس نر:


جنس ماده:


نوجوان:


منابع:
http://www.aquapage.cz/akvarijni-ryb...-karilani.html
http://www.rareafricancichlids.com/
http://www.aquapage.eu/fish/tropheus...-karilani.html
http://www.cichlid-forum.com/

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.