سارگپه پرپا

نام انگلیسی : Rough-legged Buzzard

نام فرانسوی : Buse pattue

نام علمی (لاتین) : Buteo lagopusچطور پیدایش کنیم :50تا 60 سانتی*متر ؛ از سارگپه به وسیله پاهای دراز و بارکتر و دم سفید با نوار انتهایی پهن و تیره مشخص می شود . معمولا سطح شکمی و زیر بال*هایش سفید*تر ، شکمش تیره*رنگ و سرش کمرنگ است . در پرواز لکه*های واضح و تیره*رنگ خم بال و نوک تیره شاهپرهای نخستین ، در زمینه کمرنگ بال*ها ، کاملا مشخص است . پاهایش تا حد قاعده پنجه ؛ پردار است در حالی که سارگپه پاهای زرد رنگ و بدون پر دارد . پرنده نابالغ شبیه نابالغ سارگپه است ولی اندکی سفیدی روی دم آن دیده می شود . رفتار ، صدا و پروازش شبیه سارگپه است ، اما هنگام شکار در ارتفاع کم پرواز می کند و مکررا درجا بال می زند و ضمن بال*زدن*های آهسته یکباره به طعمه حمله می کند ، بیشتر از خرگوش و جوندگان کوچک و گاهی از پرندگان تغذیه می کند .
زیستگاه :


معمولا زمین*های بایر وکوهسار ، گاهی نیز در حوالی مرداب*ها و تپه*های شنی دیده می شود .
پراکندگی :


سارگپه پرپا از جمله پرندگانی*ست که زمستان*ها و بطور منظم و به تعداد اندک در جنوب شرقی دریای خزر و ترکمن صحرا دیده می شود . بنا به گزارش*های مستند ، سارگپه پرپا در گیلان نیز مشاهده شده است .منبع: وبسایت پرندگان ایران