سارگپه جنگلی

نام انگلیسی : Honey Buzzard


نام فرانسوی : Bondree apivore

نام علمی (لاتین) : Pernis apivorusچطور پیدایش کنیم :50 تا 57 سانتی*متر ؛ در حال پرواز به وسیله بال*های پهن با قاعده باریک ، دم بلند*تر و سر کوچک*تر با گردن بلندتر ، از سارگپه کاملا متمایز است . دمش دارای یک نوار انتهایی تیره و دو نوار باریک است که به قاعده دم نزدیک*تر می باشد و نقش و نگار سطح شکمی و سطح زیرین بال*هایش روشنتر است . رنگ پروبال در این پرنده خیلی متنوع است ، سطح پشتی آن قهوه*ای پر رنگ و سرش خاکستری است ، سطح شکمی پر از نقوش دالبری قهوه*ای پررنگ و گاهی کاملا قهوه*ای یکدست می باشد . پرنده نابالغ غالبا رگه*های کرم رنگ روی سرش دارد و سطح شکمی آن راهراه است . این پرنده کمتر از سارگپه بالباز اوج*گیری و درجا بال*زنی می کند ، وقتی بالبازروی می کند ، بالهایش اندکی آویخته و نوک آنها به بالا برگشته است . از لارو زنبورها و گاهی از موش ، پرندگان کوچک و تخم پرندگان تغذیه می کند
زیستگاه :


در حاشیه جنگل و یا فضاهای باز وسط جنگل*ها .

معمولا روی لانه متروک کلاغ*ها آشیانه می سازد
پراکندگی :


سارگپه جنگلی پرنده*ای*ست نادر و در فصل تابستان اغلب به صورت مهاجر عبوری در شمال و غرب ایران دیده شده است .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران