سارگپه معمولی

نام انگلیسی : Common Buzzard


نام فرانسوی : Buse variable

نام علمی (لاتین) : Buteo buteoچطور پیدایش کنیم :


اندازه سارگپه معمولی بین50 تا 55 سانتی*متر است؛ سارگپه*ها را می توان از طرح بدنشان در حال پرواز ( بال*های پهن ، دم بزرگ و گرد و گردن خیلی کوتاه ) تشخیص داد .
رنگ پرو بال سارگپه بالغ خیلی متنوع ولی به*طور کلی قهوه*ای پررنگ است ،زیر بال ها غالبا کمرنگ است و در سطح شکمی لکه*های سفید فراوان دارد . میزان رنگ سفید در سطح شکمی و زیر بال*ها متغیر است ولی به اندازه سارگپه پابلند نمایان نیست .


در زیرخم بال ها لکه های بزرگ تیره رنگی دیده می شود و پاها بدون پر و به رنگ زرد کم رنگ است.
رو تنه قهوه ای کمرنگ تا قهوه ای تیره و نوک شاهپرها قهوه ای تیره تا سیاه است.
تفاوت این پرنده با سارگپه پابلند در این است که ، دمش راهراه عرضی باریک قهوه*ای و خاکستری و نوار انتهایی پهن تیره دارد ، لکه*های بزرگ و تیره*رنگ زیر خم بالش زیاد مشخص نیست و پاهای بدون پر و زرد رنگی دارد .با بال*های باز در حالیکه نوک شاهپرهای نخستین آنها به بالا برگشته است ، و با دمی گسترده ساعت*ها بالباز اوج*گیری می کند . در این حالت بالها را راست و قدری رو به بالا نگهمیدارد و به علت کوتاهی گردن جثه*اش تپل بنظر می آید ، برخلاف عقاب*ها که گردنی کشیده دارند، سر و گردنش کوتاه و حالت جثه اش جمع و جور است. پروازش نسبتا سنگین و کند است و گاهی درجا بال می زند ، هنگام شکار از ارتفاع کم بر روی پستانداران کوچک مثل خرگوش ( و به ندرت پرندگان کوچک ) می جهد ؛ به لاشه و مردار نیز علاقه نشان می دهد .
سارگپه معمولی

هنگام بال بازروی های طولانی، نوک شاهپرها را رو به بالا تعقر پیدا می کند و دمش گسترده می شود.
اغلب به صورت دسته*های کوچک دیده می شوند .
نژادی از این پرنده ( vulpinus ) که در روسیه زادوولد می کند و فقط زمستان را در ایران می گذراند ، پروبالش کمرنگتر و بیشتر خرمائی است و راهراه عرضی روی دم آن نامشخص*تر می باشد .صدای پرنده: صدا سارگپه معمولی شبیه صدای کاکایی است به صوت "پی ی-وو، peee-oo" به گوش می رسد

زیستگاه :


در نواحی جنگلی با درخت های پراکنده، کوهپایه*های دور دست ، کشتزارها و نواحی پر درخت ، روی صخره*های ساحلی ، درخت*ها و زمین های ناهموار آشیانه می سازد .


پراکندگی :

سارگپه پرنده*ای*ست که زمستان*ها در مناطق مختص به خود نسبتا فراوان بوده و در حال حاضر پرنده*ای کمیاب است ، در ناحیه دریای خزر به صورت بومی زندگی می کرده ، کما اینکه در این ناحیه نیز بسیار به ندرت به چشم می خورد .!

حفاظت:

سارگپه معمولی با اینکه جز پرنده های حمایت شده است، ولی برنامه حفاظتی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.
منبع: وبسایت پرندگان ایران