هما ( همای سعادت ، مرغ استخوان خوار)


نام انگلیسی : Lammergeier or Bearded Vulture

نام فرانسوی : Gypaete barbo

نام علمی (لاتین) : Gypaetus barbatus

چطور پیدایش کنیم :


100 تا 110 سانتی*متر ؛ طرح مشخص بدن در حال پرواز ، این پرنده را از سایر لاشخورها متمایز می سازد . بیشتر به یک شاهین عظیم شباهت دارد تا به یک لاشخور . بال*های آن دراز ، کم عرض و زاویه*دار و دمش بلند ، لوزی شکل و تیره*رنگ است . سطح پشتی ، بال*ها و دم آن سیاه مایل به خاکستری و سرش بطور کلی نخودی رنگ است ، اطراف چشم و ناحیه پس منقار آن سیاه رنگ می باشد که به یک دسته موی سیاه ریش مانند در زیر منقار منتهی می شود . سطح شکمی نارنجی ، مایل به زرد ، ناحیه سینه به*طور واضح نارنجی رنگ است که با بال*های تیره تضاد خاصی نشان می دهد . پرنده نابالغ سر و گردنی تیره دارد . هما از لاشخورهای دیگر فعالتر و معمولا تک*زی است ، گاها آنرا مرغ استخوان خوار نیز می نامند و اینگونه خواندن این پرنده بدین سبب است که استخوان های بزرگ را از ارتفاع زیاد بر روی سنگ ها و صخره ها رها می کند تا خرد شوند و از تکه های اسخوان نیز تغذیه می کند ، در واقع استخوان خواری از عادات تغذیه این پرنده زیبا است .
زیستگاه :

کوهستان*های مرتفع و دور افتاده ، آشیانه*اش را در غارهای مشرف به پرتگاه می سازد .
پراکندگی :

هُما ، پرنده*ای است بومی ایران و هنوز می توان تعداد قابل توجه ای از آنها را در پناهگاه حیات وحش خبر و روچون در محدوده شهرستان بافت دید .
منبع: وبسایت پرندگان ایران