دال سیاه

نام انگلیسی : Black vulture

نام فرانسوی : Vautour moine

نام علمی (لاتین) : Aegypius monachus


چطور پیدایش کنیم :95 تا 105 سانتی*متر ؛ از لحاظ اندازه و طرح بدن در حال پرواز شبیه دال است با این تفاوت که سر بزرگتر و منقاری کلفت*تر دارد و دمش درازتر و در انتها تا حدی سه*گوش است ( ولی گاهی بر اثر فرسایش به دم دال شباهت پیدا می کند ) . تفاوت دیگرش پرو بال قهوه*ای دوده*ای یکدست است که از دور سیاه به*نظر می رسد . پوشپرهای بالش تیره*تر از شاهپرهاست و سطح زیرین بال*ها مانند بال دال ؛ راهراه ندارد . گردنش بدون پر با پوستی به رنگ صورتی آمیخته با آبی می باشد و در اطراف گردن یک شِـنِـل قهوه*ای رنگ دارد . رفتار و صدایش مانند دال است و تا اندازه*ای تک*زی است .
زیستگاه :


کوهستان*های و دشت*های دور افتاده ، آشیانه*اش را روی درخت*ها و روی صخره*های لب پرتگاه*ها می*سازد .
پراکندگی :

دال سیاه پرنده*ای*ست بومی ایران و هنوز به تعداد خیلی کم در ( پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران ) ایران دیده می شود ، این پرنده نادر ایرانی در شرف تهدید جدی انقراض نسل قرار دارد .

منبع: وبسایت پرندگان ایران