دال

نام انگلیسی : Griffon Vultura

نام فرانسوی : Vautour fauve

نام علمی (لاتین) : Gyps fulvusچطور پیدایش کنیم :95 تا 103 سانتی*متر ؛ از نظر طرح بدن در حال پرواز با لاشخورهای دیگر فرق دارد ، بدین ترتیب که بالهائی پهن و بسیار دراز با شاهپرهای نخستین گسترده دارد که انتهای گرد بال را تشکیل می دهد ، دمش چهارگوش ، تیره و خیلی کوتاه است ، سطح زیرین بال*ها از زیر بغل تا خم بال نوارهای عرضی کمرنگ دارد و سر کوچکش بطور کامل به داخل شِـنِـل فرو رفته است . پروبال خاکی رنگ آن با شاهپرهای تیره بال ودمش تضاد خاصی دارد ، سر و بدنش پوشیده از کرکپر سفید است . رنگ شنل در پرنده بالغ نخودی رنگ و در پرنده نابالغ قهوه*ای رنگ می باشد . هنگام تغذیه و استراحت به*طور دسته*جمعی دیده می شوند .
زیستگاه :


در محیط*های مختلف دیده می شود ، ولی زیستگاه معمول آن کوهستانی است . به*طور دسته*جمعی در غارها یا روی تخته*سنگ*های نقاط مرتفع زادوولد می کند .
پراکندگی :

دال از جمله پرندگان بومی ایران است و در گذشته به صورت فراوان یافت می شده ، اما در حال حاضر تعداد قابل توجهی از این گونه زیبا را می توان در پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران ، پارک ملی تنگه صیاد در استان چهارمحال و بختیاری ، پارک ملی کویر مرکزی ، پارک ملی بختگان در استان فارس و پارک ملی گلستان یافت .
منبع: وبسایت پرندگان ایران