نام انگلیسی : White-blacked Vulture

نام فرانسوی : Vautour a dos blanc

نام علمی (لاتین) : Pseudogyps bengalensisچطور پیدایش کنیم :84 سانتی*متر ؛ یک دال کوچک و خیلی پررنگ که قسمت پایین پشت و دمگاهش سفید و بقه سطح پشتی آن قهوه*ای مایل به سیاه و دارای لکه*های ریز نخودی می باشد .! سر و گردنش خاکستری پر رنگ است ، پوشپرهای زیر دم و ران*های سفید رنگ دارد . در پرواز تضاد بین پوشپرهای سفید زیر بال و شاهپرهای نخستین و ثانوی سیاه ، جلب توجه می کند . دال پشت سفید ، رفتاری همچون دال دارد .
زیستگاه :


مناطق باز با درخت*های پراکنده و زمین*های زراعتی حوالی روستاها . کمتــر از سایر دال*ها در مناطق کوهستانی دیده می شود .
پراکندگی :

دال پشت سفید از پرندگان بومی ایران است ، در حال حاضر این پرنده از وضعیت خوبی برخوردار نیست و به شدت در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد .

منبع: وبسایت پرندگان ایران