عقاب مار خور


نام انگلیسی : Short-toed Eagle

نام فرانسوی : Circaete jean-le-blanc

نام علمی (لاتین) : Circaetus gallicusچطور پیدایش کنیم :


63 تا 67 سانتی*متر ؛ از عقاب ماهی*گیر بزرگتر است .سطح شکمی و زیر بالهایش تقریبا سفید یکدست است بجز بخش بالایی سینه و گلویش که تیره*رنگ می باشد ( بعضی از آنها این تیرگی را ندارند ) . از فاصله نزدیک ، در سطح زیرین بالهایش چند ردیف خال*های تیره رنگ به چشم می خورد سری گرد شبیه سر جغد ، منقاری کوچک و چشم*های درشت نارنجی رنگ دارد . سطح پشتی آن قهوه*ای مایل به خاکستری است با شهپرهای نخستین تقریبا سیاه . روی دم نسبتا دراز آن سه تا چهار نوار عرضی تیره رنگ غیر مشخص دیده می شود . در پرنده نابالغ سطح شکمی قهوه*ای*تر است با نوارهای عرضی تیره رنگ . پرواز عقاب مارخور پرتوان است و هنگام بالباز اوجگیری ، بالها را افقی نگهمیدارد ، اغلب با پاهای آویزان درجا بال می زند و از مار ، مارمولک ، قورباغه و امثال آن تغذیه می کند .
زیستگاه :


شیب*های کوهستان و دره*های تنگ ، جنگل*های دوردست ، دشت*های باتلاقی و تپه*های شنی ساحلی . روی درخت آشیانه می سازد .
پراکندگی :

عقاب مار خور از جمله پرندگانی*ست که در گذشته و به*طور کلی تابستان*ها نسبتا فراوان بوده است ، کما اینکه در حال حاضر تعداد آنها نسبتا قابل توجه است ،این پرنده زیبا و با شکوه ، معمولا تابستان برای تخم گذاری در ایران یافت می شود .
منبع: وبسایت پرندگان ایران