عقاب دریایی پالاس

نام انگلیسی : Pallas’s Sea Eagle

نام فرانسوی : Pygargue de Pallas

نام علمی (لاتین) : Haliaeetus leucoryphusمشخصات :61 تا 88 سانتی*متر ؛ به طور کلی عقاب دریایی پالاس از لحاظ رفتار و طرح کلی بدن شبیه عقاب دریایی دم سفید است . پرنده بالغ با سر و بالاسینه تقریبا سفید و دم سفید با انتهای سیاه به آسانی تشخیص داده می*شود پرنده نابالغ خیلی شبیه نابالغ عقاب دریایی دم سفید است ولی دمی درازتر و تیره*تر و بال*هایی کوتاه*تر دارد .
زیستگاه :استپ*های وسیع نزدیک به رودخانه*ها و دریاچه ها . عقاب دریایی پالاس به ندرت در ساحل دریا دیده می*شود .
پراکندگی :


سال*ها پیش در فصل زمستان ، به*طور منظم در جنوب ایران تا خلیج فارس دیده شده است ولی در سال*های اخیر ؛ عقاب دریایی پالاس نایاب بوده و گزارشی مبنی بر مشاهده آن در دست نیست و یا گزارشات مبتنی بر مشاهده نامنظم آن در ایران ، اغلب نادرست بوده است .منبع: وبسایت پرندگان ایران