عقاب دریایی دم سفید

نام انگلیسی : White-tailed Eagle

نام فرانسوی : Pygargue a queue blanche

نام علمی (لاتین) : Haliaeetus albicilla
مشخصات :68 تا 90 سانتی*متر ؛ عقاب دریایی دم سفید ، عقابی درشت جثه با بال*های بسیار بزرگ و پهن که در انتها گرد است . سری بزرگ و پیش آمده دارد ، پرنده بالغ به وسیله دم کوتاه سفید رنگ با انتهای سه*گوش ، سر قهوه*ای کمرنگ و منقار زرد کلفت تشخیص داده می شود . پرنده نابالغ سر ، دم و منقار قهوه*ای مایل به سیاه دارد ، ولی به خاطر کوتاه*تر بودن محسوس دم و مثلثی بودن انتهای آن از عقاب طلایی که انتهای دمش چهارگوش است ، مشخص می گردد ( دم عقاب طلایی نابالغ در قاعده سفید رنگ است ) . ساق پاهایش پر ندارد و با بال*های راست بالباز اوج*گیری می کند و در این حالت شبیه لاشخورها بنظر می رسد . برای صید ماهی در نزدیکی آب پرواز می کند و گاهی برای گرفتن آن در آب فرو می رود ، از پرندگان ، تا اندازه اردک و از پستانداران تا اندازه گوزن*های متوسط را می تواند شکار کند . از لاشه*ها نیز تغذیه می کند ( رجوع شود به عقاب دریایی پالاس )
زیستگاه :


سواحل سنگی ، دریاچه*های بزرگ و آب*های دور دست داخل خشکی . آشیانه*اش را روی پرتگاهها ، صخره*های بلند ، روی درخت*های بزرگ و گاهی نیز روی زمین می سازد .
پراکندگی :


عقاب دریایی دم سفید بومی ایران است و در گذشته ، زمستان*ها فراوان بوده و امروزه به تعداد نسبتا اندک در ایران زادوولد می کند .

منبع: وبسایت پرندگان ایران