دیده بان حقوق حیوانات: چند موش آزمایشگاهی، در یکی از دانشگاه های معتبر تهران تحت آزمایشی به شدت آزارنده قرار دارند.

بنا به اخبار واصله از منابع آگاه، در پروژه ای درسی در زمینه بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه های معتبر تهران، دانشجویی مشغول آزمایشی به شدت آزارنده بر چند موش است. این فرد که ظاهرا با تایید استاد مربوطه مشغول تحقیق بر اثرات آلودگی صوتی محیط کار روی مغز است، به مدت بیش از یک هفته مشغول انجام این آزمایش است. در طول این مدت برای چند موش اسیر و محدود در یک محفظه شیشه ای به صورت ممتد بوقی با فرکانس آزارنده پخش می شود.

عدم نظارت کمیته های مقتدر حامی حقوق حیوانات در دانشگاه های ایران سبب شده آزمایش روی حیوانات، همواره یکی از گزینه های کم هزینه، ساده و اولیه چنین آزمایش هایی باشد. در کشورهای پیشرفته، آزمایش گر برای تهیه یک موجود آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش، باید دارای توجیه قوی جهت اثبات لزوم آزمایش، تعهد اخلاقی بر عدم آزار، به حد اقل رساندن کمیت حیوانات تحت آزمایش، مد نظرداشتن حقوق حیوانات و موافقت با نظارت کمیته های ویژه حمایتی بر تمام مراحل آزمایش باشد.

لازم به ذکر است امروزه منابع علمی بسیاری در زمینه آلودگی صوتی و آثار آن بر موجودات و بشر وجود دارد که سابقه چندین ده ساله دارند. همچنین وسایل صوتی که بر اساس میزان آزارندگی فرکانس مشخص صوتی برای دفع حیوانات، به خصوص موش ها طراحی شده اند، این روز ها در بازار با قیمتی بسیار پایین قابل تهیه هستند. شاید بهتر باشد اساتید رشته هایی نیازمند انجام چنین اعمالی، در تحقیق موارد پیش تر محقق شده دقت بیشتری به خرج دهند و با آزار بیهوده حیوانات، به بهانه بومی سازی ازمایشات ازارنده دوباره اقدام به اختراع چرخ نکنند.
فیلم آزمایش آزارنده بر چند موش در یکی از دانشگاه های معتبر تهران در سایت دیدبان حقوق حیوانات موجود است
مشخصات این فرد در تحریریه دیده بان موجود است.