دیده بان حقوق حیوانات: رئیس برنامه گونه*های زیستی IUCN، جین اسمارت، گفته است که آخرین گزارش فهرست قرمز، خبرهای ناامید کننده و امید وار کننده*ای را در مورد وضعیت گونه*های زیستی جهان ارائه می دهد.

علیرغم فعالیت*های انجام شده در حوزه حفاظت از گونه های طبیعی، ۲۵ درصد پستانداران در خطر انقراض هستند. برای مثال بررسی چندین گونه کرگدن نشان می*دهد که زیرگونه*های کرگدن سیاه با نام علمی « Diceros bicornis longipes» در غرب آفریقا در وضعیت انقراض قرار دارند.همچنین زیرگونه*های کرگدن سفید با نام علمی «Ceratotherium simum cottoni»، درمناطق مرکزی آفریقا در لیست حیواناتی قرار دارند که در معرض انقراض هستند.

به گزارش ایسنا سیمون استوارت، مدیر کمیسیون گونه های نجات یافته IUCN ،گفته است :ما مسئول محافظت از گونه*هایی هستیم که محیط زندگی*مان را با آنان شریک هستیم و در صورت انجام اقدامات صحیح می توانیم از انقراض آنان جلوگیری کنیم.

چندین موفقیت در حوزه جلوگیری از انقراض حیوانات صورت گرفته است. برای مثال زیر گونه*های کرگدن سفید از تعداد ۱۰۰ در پایان قرن ۱۹ میلادی به جمعیت بالغ بر ۲۰ هزار رسیده است. همچنین گونه اسب Przewalski’s از وضعیت شدیدا بحرانی به بحرانی ارتقاء پیدا کرده است.

این گزارش نشان می دهد که خزندگان تنوع زیستی مهمی را در مناطق خشک و جزایر به وجود آورده*اند. فهرست قرمز اخیر نشان می*دهد که ۴۰ درصد از خزندگان خاکزی منطقه ماداگاسکار در معرض خطر هستند و این اطلاعات جدید کمک خواهد کرد تا برنامه*هایی را برای حفاظت از حیوانات ماداگاسکار شود.

مناطق حفاظت شده جدیدی در ماداگاسکار در نظر گرفته شده است که به حفاظت تعداد چشمگیری از گونه*های در حال انقراض این منطقه کمک می*کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس فهرست قرمز وضعیت پنج گونه از هشت گونه ماهی تن در حال انقراض یا نزدیک به انقراض قرار دارند که شامل Southern bluefin ، Atlantic Bluefin ،Yellowfin می*شوند و این اطلاعات به دولت*ها کمک می*کند که در مورد آینده این گونه*های زیستی که از نظر اقتصادی نیز ارزشمند هستند، برنامه*های سنجیده*ای پیش گیرند