دیدن چنین صحنه هایی تا قبل از واگذاری مناطق به بخش خصوصی چندان هم غیر عادی محسوب نمی شد...

دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست: با واگذاری مناطق به بخش خصوصی زمینه حفاظت و نظارت بهتر آنها فراهم می شود مدیر کل دفتر ریاست سازمان محیط زیست از ابلاغ آئین نامه مصوب مجلس در مورد واگذاری و تصدی گری مناطق و عرصه ها در سازمان محیط زیست خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست با توجه به محودیت در حوزه منابع مالی و انسانی این مصوبه را ظرفیت مناسبی برای پیشبرد اهداف حفاظتی خود می داند.به گزارش روابط عمومی و امور رسانه،فرهاد شمس فلاح در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به محدودیت ها و کمبودهای موجود، سازمان محیط زیست در حوزه پایش و نگهداری عرصه های در اختیار، مشکلاتی دارد که با واگذاری مناطق به بخش خصوصی زمینه نظارت و همین طور حفاظت مطلوب تر مناطق تحت تصدی فراهم می شود.وی تاکید کرد: درخواستها متعددی از سوی مراجعه کنندگان و سرمایه گذاران مختلف به سازمان وجود دارد که با توجه به مشی سازمان برای مشارکت دادن مردم در مدیریت مناطق و هیمنطور بالا بردن ظریف حفاظتی و کییفت دادن به نظارت این درخواستها بررسی و عملیاتی می شود.فلاح افزود: در حوزه معاونت طبیعی سازمان محیط زیست این واگذاری ها برا ی نمونه در منطقه سد لار استان تهران آغاز شده است که کمیته فنی برای اجرای این برنامه تمام برنامه ریزهای لازم را صورت داده که همگی در چارچوب ضوابط و آئین نامه تعین شده است.به گفته مدیرکل دفتر ریاست سازمان محیط زیست الزمات محیط زیستی برای تمامی افراد و شرکتهای طرف قرارداد تعین شده و با کوچکترین تخلفی برخورد خواهد شد و ناظران متخصص نیز وظیفه نظارت بر عملکرد حفاظتی و خدماتی را بر عهده دارند.وی اظهار داشت: اولویت سازمان واگذاری مناطق و کلیه برنامه ها به سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی است که بر اساس طرحههای پیشنهادی آنها این توافق صورت می گیرد. این موضوع در سفرهای رئیس سازمان محیط زیست به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آفریقایی که محیط زیست بکرتری دارند مورد توجه قرار داده است.وی به حساسیت سازمانهای محیط زیستی و همین طور طرفداران محیط زیست اشاره کرد و افزود: این برنامه می تواند در حوزه حفاظتی رضایت آنها را براورده کند. برای نمونه غیر از سد لار منطقه فندوق در اردبیل برای پرورش گونه ای مرال و منطقه دریاچه نئور برای احیا و نگهداری گونه ها نیز در دستور واگذاری در مرحله آزمایش و پایلوت است.وی به گروههای خارجی طرف قرار داد نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورها نسبت به طرحهای پیشنهادی و موجود در کشور ابراز علاقه می کنند و برای نمونه الان در کرمان قطری ها برای پرورش و نگهداری و کارهای تحقیقاتی در زمینه هوبره هزینه های بسیاری کرده که مورد تائید سازمان محیط زیست است و این دست سرمایه گذاری های خارجی نیز جذب می شود.وی هدف از این پرو*ژه را جلوگیری از قاچاق پرنده های شکاری به خصوص هوبره عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در این حوزه با نیت احیا و نگهداری و بن بست دست قاچاق چیان پرنده به خصوص شیوخ عرب در منطقه است و این مسئله می توان جلوی تخریب و تخلفات بسیار را که سابقه طولانی در برخی از مناطق کشور را دارد بگیرد.وی تاکید کرد: ۸۵ درصد پرورش گونه ها به خصوص هوبره برای بازگشت به طبیعت و ۱۵ درصد دیگر برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و همینطور تلاش بریا برگزاری دوره ای بین المللی مسابقات قوش بازی است که مجوزهای نهایی آن از سوی مقامات بلند پایه کشور به زودی گرفته می شود.