دیسکس نام گروهی از ماهیان زیبا و دارای رنگهای شگفت انگیز است که بومی رودخانه ی امازون
در امریکای جنوبی می باشد.گونه های اصلی موجود در محیط طبیعت شامل4گونه می شوند ولی
امروزه شاید بیش از50گونه با رنگهای مختلف در بازار موجود می باشند که همه ی گونه ها در
سالن های پرورش تکثیر یافته اند و بیشتر گونه ها توسط جک وات لی(jack wattley)محقق و پرورش
دهنده ی دیسکس به وجود امده اند.شاید یکی از مشهورترین نامها در دنیای اکواریوم های اب شیرین
نام جک وات لی باشد.در واقع تمام افرادی که ماهیان دیسکس را میشناسند جک وات لی را هم
می شناسند و صنعت ماهیان ابشیرین به ویژه طرفداران ماهی دیسکس مدیون ایشان هستند زیرا
همانگونه که اشاره شد گونه های بسیاری از دیسکس ها توسط ایشان برای اولین بار تکثیر و به بازار
عرضه شده اند و حتی نام این دیسکس ها را با نام جک وات لی می شناسند.

اقای وات لی تمام گونه های که تکثیر نموده شخصن از حیات وحش در کشورهای برزیل پرو و کلمبیا شکار
کرده اند.همچنین کتابهای بسیار زیادی با عناوین مختلف در خصوص نگهداری تکثیر درمان و شناسایی گونه های
مختلف دیسکس ها توسط ایشان نوشته شد که به زبانهای گوناگون هم ترجمه شده اند
برگرفته از مجله ابزیان شماره هفتم مرداد ماه 1389