دیده بان حقوق حیوانات: پایش زمستانه زیستگاه گونه کمیاب سمندر کردستانی پایش زمستانه زیستگاه گونه کمیاب سمندر کردستانی آغاز شدبه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،کارشناسان محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان با توجه به اینکه زیستگاههای کوهستانی این شهرستان فعالترین زیستگاه گونه کمیاب سمندر کردستانی در کشور ایران است در یک بررسی کارشناسی اقدام به پایش زمستانه زیستگاه این گونه نمودند.در این پایش وضعیت زمستان گذرانی گونه ، وضعیت پارامتر های فیزیکی و اقلیمی زیستگاه مورد بررسی قرار گرفت.
لازم به ذکر است جنس Neurergus از خانواده سمندریان(Salamandridae) بوده که تنها سه گونة آن در ایران وجود دارد. گونة سمندر آذربایجانی(N.crocatus) در مناطق شمال عراق و شمالغرب ایران پراکنده است .گفتنی است، زیستگاه سمندر لرستانی در استان لرستان بوده و همچنین پراکنش سمندر کردستانی مربوط به استانهای کردستان و کرمانشاه و مناطق مرزی بین ایران و عراق می باشد پراکنش جهانی سمندر کردستانی محدود به کشورهای ایران(غرب و شمالغرب)، عراق(شمال شرق) و ترکیه(جنوب شرق) بوده و درحال حاضر جزء گونه های در خطر انقراض لیست سرخ IUCN طبقه بندی شده است.