سگ های رد یاب
سگ های رد یاب به طور اخص از قدرت بویایی بسیار زیادی برخوردار بوده و توانایی خوبی در درک کارهایی دارند که به آن ها محول می شود. این گروه از سگ ها بیشتر در جهت اهداف پلیسی مورد استفاده قرار گرفته و آموزش های ویژه ای به آن ها داده می شود. آن ها می آموزند که با بو کردن لباس یا یکی از وسایل شخصی فرد گم شده، باید مسیر حرکت او را ردیابی کرده و شخص مورد نظر را پیدا کنند. یافتن افراد گم شده در جنگل، کوه یا رودخانه و نیز پیدا کردن مسیر حرکت زندا نیان فراری از جمله وظایفی است که بر عهده این قبیل سگ ها گذارده می شود.

سگ ها و رد یابی مواد


سگ های ویژه جست و جوی مواد ، نوع خاصی از سگ های ردیاب به حساب می آیند که منحصرا برای یافتن انواع مواد تحت آموزش قرار می گیرند. این سگ ها بنا به وظیفه ای که بر عهده دارند، دارای قدرت بویایی زیادی بوده و توانایی پیدا کردن مقادیر بسیار کمی از مواد در میان انبوهی از اجناس و کالاهای دیگر را دارند. بر خلاف تصور عموم، این سگ ها معتاد نبوده و فقط به بوی مواد حساس می شوند. در ابتدای شروع آموزش، سگ ها در صورت پیدا کردن مواد پنهان شده، جایزه ارزنده ای دریافت می کنند. ادامه این روند باعث می شود که این حیوانات نسبت به بوی این قبیل مواد واکنش نشان داده و با پارس کردن مربی را از وجود آن ها مطلع کنند. این گروه از سگ ها تهاجمی نبوده و فقط جنبه خبری دارند. فرودگاه ها، گمرک ها، مناطق مرزی ، مراکز پست و گلوگاه های قاچاق مواد ، از جمله مکان های است که در آن ها از وجود این سگ های آموزش دیده استفاده می شود. حتی آلوده بودن دست قاچاقچیان به مقادیر بسیار اندک یا استعمال این مواد توسط معتادین باعث واکنش سگ های آموزش دیده می شود.

منبع : راهنمای حیوانات اهلی ( سگ )
گردآوری: hsoonheb