اسب های سنگین معروف دنیا ( Heavy horses )تا اواخر قرن 18 میلادی تنها منابع قدرت و تحرک جهت جا به جایی انسان ها و یا کالاهای آن ها اسب بوده است. و پس از پی بردن انسان به قدرت بخار آب به عنوان منبع دیگر انرژی و متعاقب آن اختراع موتورهای درون سوز ، کم کم از شدت نیاز بشر به اسب کاسته شده است.
قاعدتا اسبی قادر به حمل بار و یا کشیدن کالسکه ها و ارابه های سنگین و یا کارهای سخت کشاورزی و یا کار در معادن بوده است که از فیزیک متناسب با آن نیاز ها برخوردار بوده و به همین دلایل با به وجود آمدن و تولید اسب های سنگین در واقع نیاز آن زمان انسان ها به این نوع اسب ها مرتفع گردیده است. این اسب ها حرکتی آرام و سنگین داشته، جثه نسبتا سنگین و ارتفاع آن ها بین 160 تا 185 سانتی متر متغیر است.
سینه عمیق و کوتاه ، اندام حرکتی ضخیم و قوی و مناسب برای تحمل وزن های سنگین تقریبا تمامی اسب های سنگین را در دسته اسب های خون سرد قرار داده است.
البته هنوز هم در بسیاری مزارع و یا دهکده های اروپایی اسب هایی با چنین خصوصیاتی یافت می شوند که در امور کشاورزی و یا جنگلداری در قرن بیست و یکم هم در کمک به انسان ها در معیشت و اقتصاد زندگی آن ها نقش به سزایی ایفا می نمایند.
به هر حال امروزه نسبت به گذشته تعداد محدودتری از این اسب ها وجود داشته و عمدتا متخصصان اصلاح نژاد از برخی صفات آن ها در تولید نژادهایی جدید در صورت احساس نیاز استفاده می نمایند.
البته پرورش برخی از نژادهای سنگین به منظور استفاده آن ها در کشیدن کالسکه های تشریفاتی و یا نمایش دادن آن ها در سیرک ها و یا به منظور تولید گوشت در برخی از کشور ها هنوز رواج دارد.


اسب نژاد شایر ( shire horses )


اسب نژاد کلیدی سدال ( Clydesdale horse )

اسب نژاد برتون ( Berton horse )

اسب نژاد پرچرون ( percheron horses )دکتر مسعود خلیلی
گرد آوری : hsoonheb