اردک تاجدار

نام انگلیسی : Red-crested Pochard

نام فرانسوی : Nette Rousse

نام علمی (لاتین) : Netta rufina
چطور پیدایش کنیم :55 سانتی*متر ؛ اردک تاجدار اردکی است غواص ، با سری بزرگ و بدنی فربه که هنگام نشستن برروی آب بدنش زیاد در آب فرو نمی رود . اردک تاجدار نر ، منقار قرمز ، سر بلوطی سیر با کاکلی روشن*تر ، سطح پشتی قهوه*ای پررنگ ، گردن و سینه و زیر دم سیاه ، پهلوهای سفید و دم خاکستری رنگ دارد ، در پرواز یک نوار پهن سفید در سراسر بالش دیده می شود . اردک تاجدار در دوران تولک شبیه به پرنده ماده است ؛ جز کاکل و منقار قرمز که آن را از پرنده ماده و اردک سر حنایی مشخص می سازد . اردک تاجدار ماده به رنگ قهوه*ای مات است با گونه*های قهوه*ای خاکستری کمرنگ که در برابر تارک قهوه*ای پررنگش تضاد خاصی نشان می دهد . نوار بالی آن سفید چرک است . تنها اردک دیگری که قهوه*ای رنگ است و گونه*های کمرنگ دارد ، ماده اسکوتر سیاه می باشد که منقارش کلفت*تر و فاقد سفیدی بال است .
زیستگاه :


در نیزارهای اطراف برکه*ها و دریاچه*های آب شیرین و مرداب*های نیمه*شور زادوولد می کند .

زمستان در پهنه دریاچه*ها و گاهی در طول سواحل دیده می شود .
پراکندگی :


اردک تاجدار از جمله پرندگانی ست که زمستان*ها نسبتا فراوان بوده است ، امکان داشته روزگاری در شمال شرقی ایران زادوولد می کرده است


منبع: وبسایت پرندگان ایران