اردک سر حنایی

نام انگلیسی : Pochard

نام فرانسوی : Fulligule milouin

نام علمی (لاتین) : Aythya ferina

چطور پیدایش کنیم :


45 سانتی*متر ؛ اردکی است با تارک بلند و نیم*رخ مثلث شکل . سر حنایی نر با سرو گردن بلوطی پررنگ و یکدست ، سینه سیاه و بدن خاکستری کمرنگ مشخص می شود . منقار آبی کمرنگ با قاعده و نوک سیاه ، نوار بالی خاکستری و فقدان سفیدی روی بال ، پرنده نر را از اردک تاجدار که منقار قرمز و نوار بالی سفید رنگ دارد ، متمایز می سازد . در دوران تولک شبیه ماده ولی در سطح پشتی خاکستری رنگ*تر است . سر حنایی ماده سر و سینه*اش قهوه*ای است و تفاوت آن با ماده اردک سرسیاه و اردک سیاه کاکل در این است که دور منقار و چانه آن کمرنگ است ، منقار آبی رنگ و نوار بالی خاکستری دارد ( نه سفید ) .

اردک سر حنایی کمتر به خشکی می آید ، روزها روی آب استراحت می کند و هنگام غروب و سپیده*دم به تغذیه می پردازد ، به آسانی غوطه می زند ( رجوع شود به گیلار )
زیستگاه :


اردک سر حنایی به ندرت در دریا و بیشتر در دریاچه*ها و ماندابهائی که حاشیه پرگیاه دارند به*سر می برد .

در نیزارهای انبوه زادوولد می کند ، زمستان*ها در ماندابهائی که ساحل بدون گیاه دارند دیده می شود
پراکندگی :


اردک سر حنایی پرنده ای است که زمستان*ها فراوان است و گاهی در جنوب شرقی ایران تا بلوچستان دیده می شود .

در گذشته به تعداد کم در ایران زادوولد می کرده است
منبع: وبسایت پرندگان ایران