اردک بلوطی

نام انگلیسی : Ferruginous Duck

نام فرانسوی : Fuligule Nyroca

نام علمی (لاتین) : Aythya nyroca
چطور پیدایش کنیم :40 سانتی*متر ؛ از اردک سیاه کاکل کوچک*تر و خوش ترکیب*تر است .

از نزدیک هر دو جنس با پرو بال بلوطی سیر و سطح پشتی قهوه*ای پررنگ مشخص می شوند ، شکم و نوار بالی سفید آنها در حال استراحت معمولا ناپیدا است . اردک بلوطی از دور ( به ویژه ماده ) با ماده سیاه کاکل اشتباه می شود ولی معمولا به وسیله سفیدی مشخص پوشپرهای زیر دم و در پرواز با توجه به نوار بالی سفید و انحنادار تشخیص داده می شود . قاعده و منقارش هرگز سفیدی ندارد ، چشم*های نر سفید و چشم*های ماده قهوه*ای رنگ است .رنگ ماده اردک بلوطی به طور کلی تیره*تر از رنگ نر می باشد . پرنده نابالغ شبیه ماده ولی در سطح شکمی لکه*لکه است و از ماده اردک سر حنائی که تا اندازه*ای شبیه آن است با ظاهر پررنگ*تر و بلوطی*تر ، پهلوهای قهوه*ای و نوار بالی سفید مشخص می شود . این پرنده از نظر رفتار فعال*تر از اردک سر حنائی و زیستگاهش همانند آن است .
پراکندگی :در گذشته اردک بلوطی به*طور کلی در شمال غربی ایران فراوان بوده است اما در حال حاضر این گونه به شدت در خطر انقراض نسل قرار دارد ، گهگاهی در سواحل دریای خزر به صورت مهاجر عبوری دیده می شود . سابقا معدودی از آنها زمستان را در ایران می ماندند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران