اردک سیاه کاکل

نام انگلیسی : Tufted

نام فرانسوی : Fuligule morillon

نام علمی (لاتین) : Aythya fuligulaچطور پیدایش کنیم :43 سانتی*متر ؛ سیاه کاکل نر، که سیاه و سفید است ، امکان دارد با اردک سر سیاه که کمی بزرگ*تر از آن است اشتباه گرفته شود ، ولی به وسیله سطح پشتی سیاه یکدست و کاکل باریک آویزان مشخص می شود .

در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگ*تر است . ماده سیاه کاکل ، قهوه*ای*تر است با کاکلی کوتاه*تر و گاهی حاشیه سفیدی در قاعده منقار . ماده اردک سر سیاه نیز به همین شکل است ولی سفیدی صورتش بیشتر ، سطح پشتی آن کمرنگ*تر و منقارش بزرگ*تر است . در پرواز ، "سیاه کاکل " و " سر سیاه " بالغ هر دو نوار بالی سفید مشخصی دارند که تقریبا سراسر طول بال را می پوشاند ( رجوع شود به اردک سر سیاه )
زیستگاه :


اغلب در دریاچه ها و سواحل دریا دیده می شد .

اردک سیاه کاکل در گذشته در دریاچه*ها و آبگیرهای ایران زادوولد می کرده است .
پراکندگی :


اردک سیاه کاکل از جمله پرندگانی ست که زمستان*ها نسبتا فراوان بوده است ، در گذشته امکان آن می رفته که در شمال غربی ایران زادوولد می کرده است .!منبع: وبسایت پرندگان ایران