اردک سر سیاه

نام انگلیسی : Scaup

نام فرانسوی : Fuligule milouinan

نام علمی (لاتین) : Aythya marila


چطور پیدایش کنیم :


47 سانتی*متر ؛ اردک سرسیاه نر ، از دور با سر و دم سیاه و بدن سفید مشخص می شود .

سر ، گردن و سینه بال ، پشت خاکستری کمرنگ ، پهلوها و سطح شکمی سفید و منقار سفید خاکستری مایل به آبی دارد . از نر سیاه*کاکل ( که اندکی کوچکتر از آن است ) به*وسیله پشت خاکستری ، نداشتن کاکل و بدن پهن*تر مشخص می شود . در دوران تولک شبیه ماده ولی پشتش خاکستری است و روی صورت خیلی کم و یا هیچ سفیدی ندارد ، پرنده ماده از ماده سیاه*کاکل به*وسیله بخش سفید و مشخص قاعده منقار و بدن پهن*تر تشخیص داده می شود . ( ماده و نابالغ اردک سیاه*کاکل نیز غالبا لکه کمرنگی در قاعده منقار دارند ولی هرگز به این بزرگی و وضوح نیست ) تشخیص ماده*های نابالغ دو گونه مزبور از هم خیلی دشوار است . نر بالغ اردک سر سیاه به کمک پشت خاکستری رنگش شناخته می شود . نوار بالی سفید هر دو جنس این پرنده هنگام پرواز به خوبی دیده می شود . به صورت گله*ها و صف*های فشرده و نامنظم پرواز می کنند .

اردک سر سیاه ، غواصی ماهر است و غالبا در دریاهای متلاطم دیده می شود .
زیستگاه :


دریا*زی است و معمولا در خلیج*ها و خورها به*سر می برد .
پراکندگی :


اردک سر سیاه پرنده ای است که زمستان*ها به تعداد کم در سواحل دریای خزر دیده شده .!


منبع: وبسایت پرندگان ایران