اسکوتر بال سفید

نام انگلیسی : Velvet Scoter

نام فرانسوی : Macreuse brune

نام علمی (لاتین) : Melanitta fusca
چطور پیدایش کنیم :55 سانتی*متر ؛ جثه فربه و منقاری باد*کرده دارد . هر دو جنس اسکوتر بال سفید از اسکوتر سیاه به*وسیله آینه*بالی سفید که در حالت بال*بسته اغلب ناپیدا است ، مشخص می شود . هنگام شیرجه پاهای قرمزش دیده می شود . پرنده نر لکه سفید کوچکی در زیر چشم دارد و طرفین منقار سیاهش زرد رنگ است . پرنده ماده با دو لکه بزرگ تقریبا سفید در هر طرف سر از اسکوتر سیاه تمیز داده می شود ، این لکه*ها در پرنده نابالغ مشخص*تر است ، که در صورت نبودن این لکه*ها ، سفیدی بال برای شناختن آن کافی است . معمولا به صورت دسته*های کوچک و یا تک*تک در نزدیکی ساحل دیده می شود .!
زیستگاه :


زیستگاه اسکوتر بال سفید مانند اسکوتر سیاه است ولی اغلب در آبهای متلاطم*تر دیده می شود .
پراکندگی :


اسکوتر بال سفید ، از گونه*های کمیاب است و در گذشته زمستان*ها به تعداد خیلی کم در سواحل دریای خزر دیده می شد ، اما به رقم نابودی مامن این پرندگان و عدم امنیت برای حضور این پرنده ، رفته*رفته سال*ها می گذرد و به ندرت گزارشی از مشاهده آن به دست می رسد .!منبع: وبسایت پرندگان ایران