اردک دم*دراز

نام انگلیسی : Long-tailed Duck

نام فرانسوی : Hareld de miquelon

نام علمی (لاتین) : Clangula hyemalisچطور پیدایش کنیم :پرنده نر 53 سانتی*متر ( با احتساب پرهای دراز و نوک*تیز دم ) ، پرنده ماده 41 سانتی*متر ؛ اردک دم دراز ، تنها اردک دریائی است که بدنی سفید و بال*های تیره*رنگ یکدست دارد و به وسیله سرکوچک و گردن و منقار کوتاهش مشخص می شود . پرنده نر در زمستان سر ، گردن ، شکم و پرهای شانه*ای سفید و سینه ، پشت و بال*های قهوه*ای مایل به سیاه دارد و یک لکه بزرگ تیره رنگ در کنار گردن آن دیده می شود .

منقاری صورتی با قاعده و نوک سیاه دارد ، در تابستان بیشتر قهوه*ای پررنگ است با شکم سفید و لکه دور چشمی سفید . پرنده ماده در زمستان سطح پشتی تیره و سطح شکمی سفید با نوار سینه*ای قهوه*ای دارد .

سرش سفید است با تارک ، لکه گونه*ای و منقار تقریبا سیاه و دمی به اندازه طبیعی . در تابستان تیره*تر است و طرح سرش مشابه پرنده نر می باشد . پرنده نابالغ شبیه ماده ولی خاکستری*تر است ، با گلوی نسبتا قهوه*ای . اردک دم دراز به راحتی شنا می کند و با چابکی در دریای متلاطم غوطه می زند ، تنها اردک دیگری که دم دراز دارد فیلوش است که سر تیره*تر و جثه*ای بزرگتر دارد و فقط در ساحل و آبهای داخل خشکی دیده می شود .!
زیستگاه :


اردک دم دراز به*طور کلی پرنده*ای دریازی است .. .
پراکندگی :


اردک دم دراز پرنده ای است که گاهی زمستان*ها به صورت سرگردان در ساحل دریای خزر دیده شده است .!منبع: وبسایت پرندگان ایران