اردک چشم طلایی

نام انگلیسی : Goldeneye

نام فرانسوی : Garrot a oeil d’or

نام علمی (لاتین) : Bucephala clangulaچطور پیدایش کنیم :45 سانتی*متر ؛ پرنده* نر با پرو بال سیاه و سفید جلب توجه می کند .

گردن و سطح شکمی آن سفید ، پشت و دمش سیاه است و روی پرهای شانه*اش رگه*های مشخصی دیده می شود ، سری سیاه و مثلث شکل با منقاری کوتاه و سیاه دارد ، لکه سفید بین منقار و چشم تشخیص آنرا آسان می سازد ، پاهایش نارنجی رنگ است و در پرواز سر آن بزرگ و گردنش کوتاه می نماید ؛ با آینه بالی سفید و مربع شکل که تقریبا تا لبه جلوئی بال امتداد می یابد . اردک چشم طلایی نر ، در دوران تولک شبیه ماده است ولی سیاهی سر و سفیدی سینه را حفظ می کند ، پرنده ماده در سطح پشتی خاکستری لکه*لکه است با سر مثلث شکل به رنگ قهوه*ای شکلاتی ، طوق سفید و آینه بالی مربع شکل سفید و بزرگ که برخلاف اردک سیاه*کاکل و اردک سر*سیاه ، در حالت بال بسته نیز نمایان است . پرنده نابالغ قهوه*ای*تر و بدون طوق گردنی می باشد . اردک چشم طلایی سریع*تر از اردک*های غواص دیگر از سطح آب برمی*خیزد و بال*هایش صدای سوت مانند مخصوصی ایجاد می کند .
زیستگاه :


آبهای ساحلی ، اغلب در دریاچه*های داخل خشکی نیز دیده می شود .
پراکندگی :


اردک چشم طلایی از گونه*هایی است که در دنیا ارزش زیادی دارد و در ایران از جمله پرندگانی* است که در معرض خطر انقراض قرار دارد ، روزگاری این پرنده در ایران و در فصل زمستان نسبتا فراوان بوده و اما در حال حاضر و در سال*های اخیر تعدادی از آنها در دریاچه شورابیل مشاهده شده*اند . .

به طور اتفاقی در خوزستان نیز دیده شده است .!منبع: وبسایت پرندگان ایران