درماتیت پوستولی در سگ ها ( ایمپتیگو )این عارضه، جز دسته بیماری های عفونی با عامل باکتریایی در پوست محسوب شده و بیشتر توله ها را مبتلا می کند. مهمترین باکتری های مولد آن استافیلوکوکوس ها می باشند. در سگ های بالغ ممکن است که در صورت وجود بیماری هایی که سیستم ایمنی را تضعیف می نماید، این بیماری رخ دهد.
ضایعات پوستی در ایمپتیگو به صورت تشکیل پوستولهای پوستی ( برآمدگی پوستی حاوی چرک ) که به راحتی پاره می شوند و ترشحات زرد رنگ و خشکی از خود بر جا می گذارند، نمود می یابد.
این عارضه هرگز مسری نبوده و ضایعات آن نیز اغلب دردناک نمی باشد و در اکثر موارد عارضه به خودی خود بهبود می یابد. اما جهت اطمینان بیشتر بهتر است که تحت نظر دکتر دامپزشک حیوان تحت درمان قرار بگیرد.منبع : راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ )