این گونه از انواع دیگر نژادهای قرقاول است که بسیار زیبا می باشد.در ایران نیز موجود هست و اکثر پرورش دهنده ها در حال تولید و جوجه کشی از آن می باشند.در سال بین 15 الی 30 تخم میگذارد.بازه تخم گذاری آن از اردیبهشت ماه شروع شده و حداکثر تا اواخر مرداد ماه به اتمام می رسد.تشخیص نر و ماده مانند انواع دیگر نژادهای قرقاول به سادگی قابل فهم است چرا که زیبایی نر و رنگ با رنگ بودن پرهای آن بیان کننده نر بودنش می باشد.در سال دوم به سن بلوغ رسیده و آماده تولید مثل می گردد.