رهاسازي زباله در تالاب "بوجاق" گيلان
ايرن- عضو هيات مديره جمعيت زنان مبارزه با آلودگي*هاي محيط زيست گيلان گفت: نبايد با اجراي طرح*هاي به اصطلاح توسعه اي، بگذاريم تالاب*هاي ما از جمله "بوجاق" دچار بحران شوند.

"شيرين پارسي" در گفت*وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه گيلان - اظهار کرد: هر يک از ما در قبال حفاظت از محيط زيست، مسووليت مهمي داريم.

وي با تاکيد بر ارزش تالاب*ها و اهميت آن در حفظ تعادل زيستي، با اشاره به اهميتي که آب در زندگي ما دارد، افزود: ما در کشوري خشک زندگي مي*کنيم و با توجه به شرايط اقليمي کشورمان، اهميت آب و تالاب براي ما بسيار زياد است.

پارسي خاطرنشان* کرد: در حقيقت تالاب*ها وظيفه تصفيه آب*هاي زيرزميني، پالايش آب رودخانه*ها، کنترل سيلاب*ها و رسوبات و تلطيف آب و هواي منطقه را برعهده دارند و به همين دلايل و بسياري دلايل انساني و زيستي ديگر، هيچ مدير و مسوولي در کشور نبايد مجوز خشکاندن تالاب را به بهانه*ي توسعه و يا هر دليل ديگري صادر کند.


وي ادامه داد: با توجه به اين*که در کشور، تنها دو پارک ملي خشکي - دريايي بوجاق و عسلويه) وجود دارد، *بايد براي حفاظت از آن*ها تمام سعي خود را انجام دهيم و اين در حاليست که شاهد رهاسازي زباله در جاي جاي تالاب بوجاق هستيم که بدون هيچ پوشش حفاظتي در نقاط مختلف تالاب پخش شده*اند.

عضو هيات مديره جمعيت زنان مبارزه با آلودگي*هاي محيط زيست گيلان، تصريح کرد: آيا با ارائه طرح*هايي که همگي نيز به نام توسعه انجام مي*شود و براي آن*ها هم توجيه اقتصادي مي*آوريم، مي*توانيم اين نعمت*ها و منابع ملي را حفظ کنيم؟

وي افزود: نبايد ارزش تالاب*ها، جنگل*ها، دريا و کوه را با ريال و دلار محاسبه کنيم. اين منابع امانت*هاي طبيعي در دست ما هستند که نه فروشي هستند و نه قابل قيمت*گذاري. تالاب*ها يک زندگي* محسوب مي*شود که اگر آن*ها را خشک کنيم و بميرانيم، در حقيقت زندگي را نابود کرده*ايم.