معاون سازمان محيط زيست:
میانگین عمق تالاب انزلی هیچگاه بیش از شش متر نبوده است 25 ایستگاه کیفیت آب تالاب بین*المللی انزلی را اندازه*گیری می*کنند
ایرن- معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه اکوتوریسم در تالاب*ها منجر به استفاده بهینه از آن*ها می*شود.
دکتر اصغر محمدی فاضل در گفت*وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص کاهش 7 متری عمق تالاب انزلی گفت: اگرچه در برخی از مناطق تالاب انزلی در زمان*های مشخص عمق تالاب تا 12 متر هم گزارش شده است اما به طور میانگین عمق این تالاب هیچگاه بیش از شش متر نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: تالاب بین*المللی انزلی از تالاب*های مهم کنوانسیون رامسر است که پس از مشاهده کاهش عمق آن از شش متر به دو متر این تالاب در لیست مونترو قرار گرفت تا برای جلوگیری از بحران بیشتر در این تالاب اقدامات جدی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه به علت ورود حجم بالای رسوبات از عمق این تالاب کم شده است، افزود: فاضلاب*های شهری و همچنین شهر صنعتی رشت که عمده*ترین عوامل آلودگی دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت هستند از جمله دلایل مهم افزایش رسوبات به این تالاب بوده است.

محمدی فاضل خاطرنشان کرد: با بازدیدی که از این تالاب بین*المللی صورت گرفت و گزارش*هایی که دریافت شده راهکارهای خوبی برای کاهش ورود آلودگی*های صنعتی به این تالاب در نظر گرفته شده است و در حال حاضر از 16 شهرک صنعتی استان 8 شهرک مجهز به تصفیه*خانه شده*اند.

وی با اشاره به مشارکت جایکا در احیای تالاب انزلی این اقدام مشترک ایران و ژاپن را مثبت عنوان و اظهار کرد: انتظار می*رود در همه تالاب*های کشور از نهادها و افکار و افرادی که برای حفاظت از محیط زیست تالاب*ها حرفی برای گفتن دارند استفاده شود که این مهم در استان*های مختلف تشویق می*شود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آلودگی و کیفیت آب این تالاب به ایسنا گفت: در 25 نقطه این تالاب ایستگاه برداشت اطلاعات آب تالاب وجود دارد و هر 15 روز میزان آلودگی آن گزارش می*شود و در حال حاضر در حال کاهش است اما هنوز مطلوب نیست.

وی توسعه اکوتوریسم در تالاب*ها را استفاده بهینه از آن*ها دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم محلی و ذینفعان تالاب در حفظ محیط زیست تالاب بسیار موثر است و راه*اندازی سایت پرنده*نگری در حیات وحش سلکه یک اقدام بسیار مهم در ارتقاء جذب توریسم تالاب انزلی است.