اردک ارده ای

نام انگلیسی : Gadwall

نام فرانسوی : Canard Chipeau

نام علمی (لاتین) : Anas strepera

چطور پیدایش کنیم:

این پرنده، 51 سانتیمتر طول و 1300-600 گرم وزن دارد و اندازه اش متوسط است، اما بزرگترین اردک روی آبچر است. بال ها نوک تیز و شبیه گیلار و پروازش با بال زدن سریع همراه است و معمولاً با اردک های سرسبز به سر می برد ( اما از کله سبز کوچکتر و لاغر*تر است و پیشانی*اش شیب بیشتری دارد .). آینه بالی در هر دو جنس سفیدرنگ و در هنگام پرواز، به وضوح نمایان است. پرنده نر عمدتاً خاکستری پرواز، به وضوح نمایان است. پرنده نر عمدتاً خاکستری تیره و اطراف دُمش سیاه و شکمش سفیدرنگ است. هنگام پرواز، پوشپره ای بلوطی رنگ بال و شاه پرهای اولیه و ثانویه اش خاکستری مایل به قهوه ای دیده می شود. در پرنده ماده، زیر تنه سفید و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. منقار به رنگ خاکستری است، که در پرنده ماده، حاشیه منقار زرد نارنجی و پاها به رنگ زرد نارنجی است. هنگامی که روی آب قرار دارد، انتهای سیاه رنگ بدن در مقابل پر و بال خاکستری بهترین نشانه تشخیص این پرنده است. در پرنده جوان، رنگ منقار، زرد است.


صدا:

صدای پرنده نر به صورت کشیده و تو دماغی شبیه «رِ رِ پ، rerep» و در هنگام نمایش های جنسی به صورت «پی ای، peyee» به گوش می رسد. صدای پرنده ماده، شبیه صدای ماده سرسبز است، با این تفاوت که اندکی بلندتر است.
زیستگاه:

این پرنده، عمدتاً در مناطق تالابی، باتلاق ها و آب های شور و به می زان کمتر در سواحل دریا به سر می برد. در ایران، زمستان ها فراوان است و گاهی تولید مثل نیز می کند.


غذا:

گیاهان آبزی و دانه های گیاهان، جانوران کوچک
تولید مثل:

این پرنده در ماههای مرداد تا مهر 12- 8 تخم می گذارد، و بین 27-25 روز روی تخم می خوابد، دوران بلوغ جوجه اش 7 هفته به طول می انجامد
پراکندگی :

در گذشته زمستان*ها فراوان بوده و به تعدا کم در ایران زادوولد می کرده است .
گاهی در جنوب شرقی ایران تا بلوچستان دیده شده .!حفاظت:

ضروری است میزان شکار این پرنده کنترل شود.

منبع: وبسایت پرندگان ایران