سر سبز (اردک کله سبز)


نام انگلیسی : Mallard

نام فرانسوی : Canard Colvert

نام علمی (لاتین) : Anas platyrhynchos

چطور پیدایش کنیم :

اندازه اردک سرسبز تقریبا 57 سانتی*متر است. پرنده نر، سر سبز رنگ و براق ، طوق گردنی باریک و سفید ، سینه بلوطی رنگ ، زیر تنه سفید، سطح پشتی و شکمی خاکستری رنگ ، دم سفید با شاهپرهای وسطی سیاه و برگشته ، و منقاری زرد روشن مایل به قهوه ای دارد .پرنده ماده قهوه*ای مایل به خاکستری لکه*لکه ای است با منقار تقریبا قهوه*ای که اغلب در طرفین نارنجی رنگ می باشد .
آینه بالی در هر دو جنس به رنگ بنفش و محدود به دو خط سفید است که در پرواز به خوبی دیده می شود .
پاهای این پرنده نارنجی است . پرنده نر در دوران تولید مثل شبیه ماده ولی پررنگ*تر است با آینه بالی روشن*تر ، تارک پررنگ*تر ، سینه خرمائی و منقار زرد رنگ مایل به سبز .
تفاوت ماده کله*سبز با اردک ارده*ای در اندازه بزرگتر ، پرو بال قهوه*ای تر ، آینه بالی بنفش رنگ و تیزی کمتر نوک بال است و بدن آن در حالت نشسته بیشتر در آب فرو می رود .
از فیلوش ماده با سر و منقار درشت*تر گردن ضخیم*تر ، خط سفید در دو طرف آینه بالی و دم کوتاه*تر و سفید قابل تشخیص است و از " نوک پهن " ماده با اندازه بزرگتر ، منقار خیلی کوچکتر و گردن درازتر بازشناخته می شود .

پرواز کله سبز سریع و با بال*زدن*های کم دامنه همراه است و می تواند یکباره از سطح آب به طور عمود برخیزد.
پرنده*ای است اجتماعی و گله*های آن در پرواز شکل مشخصی ندارد .

صدای پرنده:

اردک سر سبز، معمولا پرنده ای ساکت است، اما نر آن صدای آرامی دارد که از بینی و به صورت "غاب-qhab" شنیده می شود و هنگام نمایش جنسی صدای ضعیف و کشیده و سوت مانندی شبیه "پیو-piu" دارد. صدای پرنده ماده شبیه "غار غار" شنیده می شودزیستگاه :


اردک سرسبز عمدتا در دریاچه*ها برکه*ها ، رودخانه*ها ، تالاب*ها دیده می شود.

زمستان*ها در سواحا پناه*دار دریاها و خورها دیده می شود .

در بین انبوه گیاهان نزدیک آب و گاهی در سوراخ*های زمین آشیانه می سازد
پراکندگی :


زمستان*ها زیاد است ، و در سال*های گذشته به تعداد کم در ایران زاد وولد می کرده است ، اما و در حال حاضر به دلیل شکارهای بی رویه ، نابودی زیستگاه*ها ، به ندرت در ایران زادوولد می کند .!

حفاظت:

متاسفانه به علت علاقه شکارچیان به شکار سر سبز، هنوز از شکار آن جلوگیری نمی شود و برنامه حفاظتی برای آن در نظر گرفته نشده است.
منبع: وبسایت پرندگان ایران