خوتکا

نام انگلیسی : Teal

نام فرانسوی : sarcelle d’hiver

نام علمی (لاتین) : Anas Crecca


چطور پیدایش کنیم :


35 سانتی*متر ؛ از همه اردک*ها کوچک*تر است .

پرنده نر با سر بلوطی پررنگ ، نوار پهن چشمی سبز رنگ حاشیه*دار ، نوار طولی سفید در ناحیه شانه و دو لکه بزرگ نخودی رنگ در طرفین دم تشخیص داده می شود که از دور به صورت اردک ارده*ای کوچکی که سر تیره*رنگ دارد بنظر می رسد . هر دوجنس این پرنده دارای آینه بالی سیاه و سبز براق با دو خط بالی هستند ، پرنده ماده لکه*لکه قهوه*ای و نخودی است که در سطح شکمی کمرنگ*تر و خال*خال می باشد و از ماده خوتکای سفید با آینه بالی سبز روشن و بزرگتر ، و نداشتن طرح مشخص صورت تمیز داده می شود .

پرواز خوتکا خیلی سریع است و به صورت گله*های انبوه دیده می شود که در ارتفاع کم و غالبا به*طور نا منظم پرواز می کنند .
زیستگاه :


آبگیرها و جویبارهای نی*زاری .

زمستان*ها معمولا در باتلاق*ها و گاهی در خورها و سواحل دریا دیده می شود .

در علف*زارها و باتلاق*ها زادوولد می کند .
پراکندگی :


زمستان*ها تقریبا زیاد است . در گذشته به تعدا کم در شمال غربی ایران زادوولد می کرده است که در حال حاضر گزارشی مبنی بر زادوولد آن در ایران در دست* نیست .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران