گیلار

نام انگلیسی : Wigeon

نام فرانسوی : Canard siffleur

نام علمی (لاتین) : Anas penelopeچطور پیدایش کنیم :


45 سانتی*متر ؛ پرنده نر با سر بلوطی رنگ پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی ، بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ شناخته می شود . نشانه*های تشخیص آن در حال پرواز ، قسمت*های پهن و سفید جلوی بال ، شکم سفید و انتهای سیاه بدن می باشد . در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگتر است و با داشتن شانه*های سفید از آن مشخص می گردد . تفاوت پرنده ماده با ماده کله*سبز ، در اندازه کوچک*تر ، منقار خیلی کوچک ، سر گردتر ، دم نوک*تیز و پرو بال قهوه*ای مایل به خرمائی است ، همچنین آینه بالی نیم پیدا به رنگ سبز و سیاه و کوتاهی گردن ، آن را از پرنده مذبور متمایز می سازد . نر نابالغ از نابالغ اردک ارده*ای به کمک منقار کوچکتر ، سر تیره*تر و آینه بالی تقریبا سیاه تشخیص داده می شود .گیلار در ناحیه کم عمق اب ، زمین*های گلی و هموار ساحلی و اطراف آبگیرها تغذیه می کند و در طول روز به صورت گله های انبوه روی آب دریا به استراحت می پردازد . پروازش سریع است و مستقیما از سطح آب بر می خیزد ، به راحتی در خشکی راه می رود و می دود .!
زیستگاه :


زمستان*ها در دریاچه*ها ، خورها و آب*های کم عمق ساحلی .

اغلب گله های آنها در کشتزارها در حال چریدن دیده می شوند .
پراکندگی :


پیش از این سال*ها زمستان*ها زیاد بوده ، گاهی در جنوب شرقی ایران تا بلوچستان دیده شده


منبع: وبسایت پرندگان ایران