خوتکای سفید

نام انگلیسی : Garganey

نام فرانسوی : Sarcelle d’ete

نام علمی (لاتین) : Anas querquedula


چطور پیدایش کنیم :


37 سانتی*متر ؛ فقط کمی از خوتکا بزرگتر است با این تفاوت که گردن باریک*تر ، تارک تخت*تر و منقاری راست*تر دارد ، پرنده نر در حال پرواز با پیش*بال خاکستری مایل به ابی کمرنگ ، سینه قهوه*ای و شکم سفید مشخص می شود . در حال استراحت با نوار ابروئی سفید واضح که تا پس*سر ادامه پیدا می کند ، پرهای شانه*ای سیاه و سفید دراز و آویزان به اسانی تشخیص داده می شود . در دوران تولک شبیه پرنده ماده است ، ولی همواره به کمک رنگ خاکستری مایل به آبی شانه*هایش بازشناخته می شود . پرنده ماده شبیه ماده خوتکا است ولی طرح راه*راه سر ( به ویژه ابرو و گونه تقریبا سفید ) شانه*های کمرنگ*تر و آینه بالی مشخص ، آن را متمایز می سازد . رفتار و عادات تغذیه خوتکای سفید بیشتر به " نوک پهن " شبیه است تا به خوتکا ، در پرواز بسیار چابک و سریع است .!
زیستگاه :


بیشتر شبیه خوتکا اما به ندرت در آب شور دیده می شود .

در میان علف*های بلند و نزدیک آب زادوولد می کند .
پراکندگی :


به صورت مهاجر عبوری نسبتا فراوان است و در همه*جای ایران دیده شده است .

در سال*های گذشته ، به تعدا کم در ایران زادوولد می کرده است ، ولی در سال*های اخیر گزارش مستندی از زادوولد آن در ایران در دست نیست .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران