نوک پهن

نام انگلیسی : Shoveler

نام فرانسوی : Canard Souchet

نام علمی (لاتین) : Anas Clypeata


چطور پیدایش کنیم :


50 سانتی*متر ؛ از همه اردک*های دیگر با داشتن منقار بزرگ بیل شکل مشخص می شود .

پرنده نر در سطح پشتی به*طور کلی سیاه و سفید است . سر سبز رنگ و براق ، شکم و پهلوهای بلوطی ، سینه سفید و پیش بالی به رنگ آبی آسمانی دارد و در حال استراحت و یا در پرواز از سر تا دم طرح ویژه*ای از بخش*های رنگی و سفید به*طور یک در میان ( رنگی – سفید – رنگی – سفید – رنگی ) نشان می دهد .

در دوران تولک شبیه ماده است ، به*جز بال*ها که رنگ روشن*تری دارد و رنگ سطح پشتی آن پررنگ*تر و یکدست*تر است . پرنده ماده شبیه ماده کله*سبز ولی شانه*هایش ( مانند خوتاکی سفید نر ) آبی رنگ است .

این پرنده در حال استراحت یا شنا روی آب قسمت جلو بدنش بیشتر در آب فرو می رود و سر و منقار خود را رو به پایین نگاه*می دارد . در حال پرواز به*نظر می آید که بال*هایش خیلی عقب قرار گرفته* است .!
زیستگاه :


کمتر از دیگر تردک*های روی آب*چر دریا*زی است .

معمولا در نواحی باتلاقی و آبگیرهای پر گیاه دیده می شود .

در علفزارهای پرآب و باتلاق*ها زادوولد می کند .!
پراکندگی :


زمستان*ها زیاد است .

منبع: وبسایت پرندگان ایران